Животът на ФБТК


Животът на ФБТК

 

Френско-българска търговска камара организира множество събития през цялата година. Тази дейност на Камарата се осъществява с цел да се интегрират френската и българската бизнес общности в България, да се популяризират културните, икономически и търговски връзки между България и Франция и да се отговори на нуждите на членовете.

По-голямата част от събитията, организирани от ФБТК имат за цел:

* да се насърчи търговския обмен, контактите между представителите на френско-българската бизнес общност

* да се разискват въпроси, свързани с икономическия живот на двете страни

* да се засилят връзките между членовете на Камарата

И така много често през годината:

* се организират закуски, обяди, вечери с участието на важни фигури от света на икономиката, политиката и финансите * ФБТК организира различни събития съвместно с други европейски търговски камари, където вие имате възможност да създадете контакти с представители от чуждестранните бизнес общности.

Организират се и събития в приятелска атмосфера: Можете да поканите партньорите и клиентите си на престижни събития като Вечерта на Божоле, която се провежда всяка година. Това е момента, в който ФБТК се подготвя да празнува Пристигането на Младото вино Божоле в България и стотици хора, между които не само членовете на франкофонската бизнес общност, но и български политици и лидери са поканени. Дегустацията на Младото Божоле е придружена от традиционна френска кухня. *В началото на всяка година се отбелязва празникът Galette des Rois, по време на който се разменят пожелания за Новата година. *В сътрудничество с френски асоциации се организират вечери на културен обмен