Икономическо положение


Икономическо положение

 

Франция е сред страните създателки на Евреопейския съюз и еврозоната. Нейната икономика е в сърцето на една много икономически развита зона, което позволява създаването на общ, европейски пазар. Намесата на френската страна в икономиата е важна. Нивото на публичните разходи и облагане са сред най-високите в света( през 2012 година публичният дълг възлиза на 122,1 милиарда евро)

От 1986, френската държава приватизира голям брой публични предприятия (банки и застрахователи), но влиянието и върху икономиката остава силно. Всъщност, Франция запазва силно присъствие в някои сектори, по-специално, в енергииния сектор, градския транспорт и защитната идустрия. С минимум 75 милиона туристи на година, Франция е сред най-посещаваните страни в света и запазва дохода на трето място в този сектор.

От 2007, Франция като други страни трябваше да се адаптира към новите икономически промени. Тя трябваве да го направи чрез мерки имащи за цел да модернизират икономиката и, но този процес често се оказва труден.

Днес Франция е на път да стане слабото място на евро зоната. Въпреки някои значителни реформи (пенсионна реформа, Данъчен кредит, реформа на университетите, и др.), икономическото положение на страната става все по-деликатно.

Публичния дефицит е 4 пункта от брутния вътрешен продукт, дефицита на салдото на плащанията от 3 пункта на брутния вътрешен продукт и частта на индустриалната продукция в брутния вътрешен продукт е намалял с 30% от 1998 до 2011 година. Частта на износа от Франция в световните износи е намаляла с 40% за същия период.