Защо да станете член?

Поне три причини, за да станете член на Френско-българската Търговска Камара:

Ще ви познават, благодарение на събитията, организирани от камарата и предназначени специално и единствено за нейните членове; благодарение на присъствието ви в “Годишник с членовете на ФБТК”, който се разпространява сред всички официални и държавни – български и френски институции, консулските служби, транспортни и други приедприятия с разнообразна дейност във Франция и в България.

Осъществявате полезен обмен с представителите на деловата общност – управителите на дружествата-членове се събират по време на чудесно организирани събития – семинари, дискусии, кръгли маси и разбира се – на специалните празнични соарета. Всичко това им дава възможност да затвърдят и увеличат бизнес контактите си, същевременно да получат актуална информация върху законовите, юридическите, счетоводните и други разнообразни аспекти от икономическия живот. Към този извор на информация и контакти трябва да прибавим и възможностите за взаима помощ между дружествата.

Създавате бъдещето на Френско-българската търговска камара, като гласувате в Общото събрание и изказвате вашето мнение.

… И още …

Възможност за успешно реализиране в България – Френско-българската търговска камара предоставя на чуждестранните дружества услуги по Временна пощенска кутия или Временно административно и пощенско настаняване.

Достъп до мрежа за информация и контакти – независимо дали сте чужденец в България, или българин, който иска да създаде контакти в чужбина, чрез Френско-българската търговска камара вие влизате в мултинационалната бизнес общност. По този начин получавате информация за интересите на международните компании и ще можете да отговорите на очакванията на вашите чуждестранни клиенти.