Как да станете член?


Как да станете член?

Член на Търговската камара може да бъде всяко юридическо лице, регистрирано на териториите на Франция или България, негови клонове във Франция или в България или на територията на трета страна, както и всяко физическо лице, което e български или френски гражданин.

Кандидатът за член:

– подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Уставa на ФБТК.

– в молбата си заявителят представя накратко своята фирма, уточнява своята длъжност или тази на юридическото/физическо лице което представя.

– кандидатите са юридически лица, които предоставят преписи от документите си за регистрация както и от решението на управителните си органи за членство в Търговската камара.