Годишник на членовете


Годишник на членовете

Френско-българската търговка камара наброява около 140 членове, чиято дейност включва различни области като например:

* Хранително-вкусова промишленост

* Консултантски услуги и одит

* Автомобили

* Банкиране, Банкова дейност

* Строителство и довършителни работи

* Инженерна дейност

* Химия и фармация

* Дистрибуция, търговия

* Електроника

* Информатика

* Телекомуникации

* Обучение, набиране на персонал

* Сетификация

* Околна среда

* Хотелиерство и ресторантьорство

* Маркетинг

* Застраховане

* Транспорт и транспортни услуги

И още други… Пълният списък с членовете на ФБТК е достъпен безплатно за членовете на ФБТК. Ако все още не сте член на камарата, но искате да се сдобиете с Годишник на членовете, моля пишете ни на следния адрес: contact@ccfb.bg