Защо България?


Защо България?

Политически стабилна среда :
  • Член на НАТО
  • Член на Европейския съюз
Икономическа и макроикономическа стабилност – без риск от промяна
  • Процент на икономическия растеж на БВП : 0,2% (2010)
  • Процент на нарастване на инфлацията, годишна промяна : 4,5% (2010)
  • Процент на безработица : 9,2% (2010)
  • Без риск от промяна, местната валута- фиксирана на евро
  • Бюджетен дефицит- не надхвърля : 3,2% (2010)
  • Държавне дълг от 16,2% (2010)
  • Слаб лихвен процент на инвестиционните кредити