Политическо положение


Политическо положение

 

Институция и Правителство

Конституцията приета по време на демокрацията през юли 1991, прави от България парламентарна Република. Президентът на Републиката се избира на преки демократични избори, за 5 годишен мандат, който може да бъде подновен един път и има по-ограничени правмощия в сравнение с тези на Министър Председателя. Правителството е отговорно пред Парламента, който избира Министър Председателя по предложениие на Президента и министрите по избор на Министър председателя. Президентът оглавява законите и разполага с частично право на вето (ако депутатите приемат текста на второ четене с пълно мнозинство). Вице-президентът подпомага Държавния глава в упражняването на неговите функции. Министър Председателят е също така председател на Министерския съвет и оглавява Правителството.

Парламента е еднокамерен. Народното събрание се състои от 240 члена, избрани за четиригодишен мандат, чрез всеобщи преки избори. Гласуването бива регионално и се осъществява според правилото за пропорционално представяне с кворум 4% от гласовете. Народното събрание приема законите, ратифицира международните договори, одобрява бюджета, обявява война и контролира Правителството.

Вътрешна политика

Предишното закнодателство (2005-2009) забеляза бързото развитие на политиката на кмета на София, Г-н Бойко Борисов, бивш ръководител на националния отбор по карате, и собственик на една от най-големите тайни служби в страната. Бойко Борисов започва политическата си кариера през 2011 година, когато е избран за Главен Секретар на Министерството на Вътрешните работи в правителството на Симеон Сакскобурготски (2001-2005). През 2005 година е избран за кмет на София, а през 2006 година основава партия ГЕРБ (‘ Граждани за Европейско Развитие на България ‘). За кратко време Бойко Борисов става най-известната политическа фигура в България.

След като премахва социалистическата Българска партия на изборите през май 2007 година, партия ГЕРБ извоюва нова победа на изборите на 5 май 2009година, с 117 депутата от 240 срещу едва 76 депутата за представителите на Българската социалистическа партия( лява партия ) и ‘Движение за правата и свободите’ (партия на турското малнцинство, от 36 депутата), останалите седалища са разпределени между ‘Синята Коалиция’ (дясна партия), новата партия ‘Ред, законност и справедливост’ и ‘Атака’(крайно дясна партия).

Бойко Борисов избира да състави Правителството изцяло от членове на своята партия или от близки до нея членове.

Победата на изборите, Бойко Борисов извоюва благодарение на образа си на нова политическа фигура и речта си, в отговор на борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Според него, сред първите приоритети на Правителството ще бъде започването на реформи, наложени от Европейския съюз, късаещи съдебната система и вътрешната политика. Последният доклад, от юли 2011 година на Механизма за сътрудичество и проверка на Комисията на европейските общности ( която контролира напредъка на България в сферата на административните реформи и съдебната система), отбелязва известен напредък, но също така и съществени пропуски в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, въпреки че са приоритет на Правителството.

В тази връзка, Бойко Борисов избира за Министър на Правосъдието, магистрата Маргарита Попова, чийто разследвания късаещи нередностите в усвояването на европейските фондове отпуснати от Европейските съюз бяха одобрени както в Брюксел така и в София. От 22 януари 2012 година, г-жа Попова заема поста на Вице-Президент на Републиката. Министърът на Вътрешните работи, Цветан Цветанов пък оказва най-силната подкрепа на Бойко Борисов от създаването на партия ГЕРБ. Въпреки първоначалните трудности, свързани със скандалите около Правителството, довели до оставките на някои от министрите ( г-жа Румяна Желева, бивш министър на Външните работи и министър Божидар Нанев), Правителството на Бойко Борисов успява да запази своята популярност.

Освен това, през 2010 година, Европейската комисия разглеждаща докумнтацията през периода на комунизма, открива че 35 български посланници са сътрудничели на Държавна Сигурност. Те са били призовани през май 2011 година в София, където са им поверени специални временни мисии.Предприети са също така и големи промени в Министерството на външните работи с назначаването на двама нови Държавни секретари както и двадесет и четири нови посланници.

Настоящи и следващи избори :

Министър председател: Бойко Борисов, избран от Народното събрание през 2009 година.

През октомври, българските граждани избират Росен Плевнелиев, за Президент на Републиката, който влезе в длъжност през януари 2012 година.

Следващите правителствени избори: пролет 2013 година

Актуално към 25 Август 2012