Обща информация


Обща информация

Демографски данни: Население (февруари 2012): 7,037,935 жители От 0 до 14 години (2011): 13,9% От 15 до 64 години (2011): 67,9% Над 65 години (2011): 18,2% Средна продължителност на живота при мъжете (февруари 2012): 70.24 години Средна продължителност на живота при жените (февруари 2012 г.): 77.65 години Прираст на населението: – 0,813% Раждаемост (февруари 2012): 9,20% Смъртност (февруари 2012): 14,32% Детска смъртност (февруари 2012): 16,13% Раждаемост (2011): 1,42% Миграционен процент (февруари 2012): – 2,84% Политически данни: Политически режим: Демокрация Партия на власт : ГЕРБ Президент : Росен Плевнелиев Министър Председател: Бойко Борисов Финансов министър : Симеон Дянков Следващи избори: пролет 2013 Основни макроикономични данни за 2011 : БВП: 38,5 милиона евро Увеличаване на БВП : 1,7% Процент на нарастване на инфлацията: За периода Февруари 2011 – Януари 2012 е определен на 4,2% Безработица: 9 % Покупателна способност: 2 618 евро на година (на 35-то място в европейската класация) Селскостопанство : 5% Индустрия : 31% Услуги : 63% Салдо на плащанията : Износ: 43,3% от БВП Внос : 50% от БВП Салдо : -6,7% от БВП Валутен курс : фиксиран към еврото Парична единица : ЛЕВ (BGN) Управител на Централната банка : Иван Искров Официални празници: 1-ви януари – Нова Година 2-ри март – Освобождение на България от Османско робство – национален празник 1-ви май –ден на труда и международната солидарност към работещите 6-ти май – Свети Георги Победоносец, празник на българската армия 24-ти май – Ден на Славянската писменост и култура 6-ти септември – Ден на съединението на България 22-ри септември – Ден на Българската независимост 1-ви ноември – Ден на народните будители (училищните заведения за затворени) 24- декември – Бъдни вечер 25 и 26-ти дември – Коледа Разпети Петък, Велика Събота, Неделя и Понеделник от Великден се променят всяка година спрямо правилата на православната църква. Актуално към 25 Август 2012