Финансова политика


Финансова политика

От 1997 година, законът определя обменния курс на българския лев (валутният борд), като го фиксира към еврото 1.956 лева за 1 евро. В този контекст паричната маса се определя от баланса на публичните сметки и подтиква правителството към по-строго управление, което гарантира най-ниското ниво на публичен дълг в цяла Европа ( 16,3% през 2011г.), валутни резерви от 13 Млрд, които покриват паричната маса, както и външният дълг на държавата. България е добрият ученик на Европа, както от страна на публичния дълг, така и откъм финансова стабилност. Приръстът улеснява намаляването на бюджетния дълг по Маастрихтските критерии на само 2.5% от БВП през 2011г. и на по-малко от 1.5% за 2012г. според държавните бюджетни прогнози. Инфлацията остава под контрол.

Икономическо положение

След години силно израстване (повече от 6% през 2004г.), България беше тежко ударената от кризата : рецесията през 2009г. възлизаше на -5.5% от БВП, докато размера на безработицата се усили сериозно, преминавайки от 5.6% през 2008г на 12.2% през 2011г. Според последните статистически изследвания, степента на безработица е нарастнал до 11,5% през февруари 2012г. След като през 2010 година е отбелязан почти нулев прираст (+0.2%), България възвръща растежа си през 2011г (+2.2% според европейската комисия) благодарение на възобновяването на износа, който връща стойностите си близко до тези преди кризата. Консомацията става по-динамична но инвестирането е все още ограничено. В краткосрочен план България трябва да успее да използва свободните европейски фондове, с чиято помощ да се подсили икономияеският разтеж и да могат да се привлекат още чужди инвестиции.

bg

Основният проблем на Правителството е да изпълни критериите за по-бързо присъединяване към единната валута.

Заради кризата, България отказа да се присъедини към Преходния Механизъм за единната валута, който е за кратък период от време и ще подпомогне приемането на еврото в страната.

Най-трудните за постигане критерии са инфлационните такси (3,6 % за 2011 година) както и таксите за дългосрочен период. Държавният дефицит възлиза на 2,7% от БВП за 2011 година. Желаната цел е държавният дефицит да не достига повече от 3% и е записан в Конституцията. От друга страна, нивото на държавния дълг остава ниско, около 20% от БВП.

Инвестиции

От 1996г. до 2010 годиина, френските инвестиции в България се оценяват на 952 милиона евро. Франция се класира на 13 място сред основните чужди инвеститори в България, което е в несъответствие с потенциала на страната. Според данни на БНБ, френските инвестиции в България възлизат на 221.8 милиона евро.

Разпределяне на френските инвестиции ( в евро):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
41,7 16,5 8,9 20,5 51,1 34,4 123,7 141,9 212,0 221,8 -29,3

Общо: 952,0 милиона евро

Основни френски инвеститори :

Сосиете Женерал Експресбанк БНП Париба Г-н Бриколаж Данон Ер ликид Груп Шнайдер Монтюпе Далкиа Веолия Емпорики Банк Публицис Юро АрЕсСиДжи Юралис Инвестициите на френските фирми в България засягат сектори като: обработка на отпадъци, управление на енергийни и водни източници, развитие на инфраструктурата, индустриално подизпълнение в сферата на машиностроенето, хранително преработване, био-земеделие, производство на вино, фармацефтични продукти, телекомуникации, туризъм и др.

1.2. Правна основа на договора

• Споразумение между българското и френското Правителство за сътрудничество в областта на туризма (обнародвано на 04/02/1972 и влязло в сила на 14/05/1971);

• Френско-Българско споразумение за предотвратяване на двойното облагане и укриването на данъци (обнародвано на 31.05.1988 и влязло в сила на 01/06/1988);

• Споразумение между Франция и България, свързано с насърчаването и защитата на инвестициите (обнародвано на 10.12.1993 и влязло в сила 05/01/1990);

• Договор за взаимна юридическа помощ сключено между френското и българското правителство, късаещо гражданските дела (обнародван на 28.11.1989 и влязъл в сила на 01/10/1989);

• Договор за взаимно сътрудничество между България и Франия (обнародван през 1993 и влязъл в сила на 14.10.1993);

Спогодба за финансиране между българското правителство и Френската Агенция за развитие ( обнародвана на 09/08/2002 и влязла в сила на 08.01.2006).

2. Външна политика на България :

Внос през 2010: 19,2 милиарда евро

Износ през 2010: 15,6 милиарда евро

Тежестта на Франция за износа в България : 4%

Вид продукт

Износ

%

Внос

%

Селскостопански продукти

2 748 390 000

11,0

3 683 200 000

18,1

Петрол и минни продукти

7 911 930 000

31,5

6 292 920 000

30,9

Изделия

14 432 300 000

57,5

10 369 000 000

51,0

Общо

25 092 620 000

20 345 120 00

Основни изделия ( % за общ вноси износ)

Внос

%

Износ

%

Стомана и желязо

849 235 000

3,4

629 077 000

3,1

 Химикали

2 978 220 000

11,9

1 632 330 000

8,0

Машини и спортно обурудване

5 826 430 000

23,2

3 455 160 000

17,0

Текстил

1 009 860 000

4,0

372 634 000

1,8

 Дрехи

486 473 000

1,9

1 541 690 000

7,